Mittwoch, 24. Juli 2013

Bokabularyo Kategorya Basihan

Narito ang ilang mga sari-sari halimbawa ng mga pangunahing bagay sa buhay na maaaring matagpuan sa pamamagitan ng pag-click sa unang titik ng Tagalog salita na gusto mo upang isalin:

Puwang, oras, kulay at watawat, hugis, sinusukat, mga numero, pag-uuri, pagkakahawig, maging sanhi, epekto, koneksyon, paghahambing, pangunahing katangian.

A-Z Tagalog-Ingles-Aleman:   A  B  D  E at G  H  I  K  L  M  N at O  P  R at S  T  U, W at Y

A-Z Aleman-Tagalog-Ingles:  A  B  CD  E  F  G  H  IJ  K  L  M  N  O  PQ   R  S  T  U   V   W   XYZ
Kategorie BASE -BASIS- allgemeine Ausdrücke, Raum, Zeit, Farben, Formen, Mengenbegriffe, Zahlen, Zahlwörter, Maße, Gewichte

ORAS (halimbawa):

 Tagalog
Ingles
Aleman
buwan {noun}
month {noun}
Monat {m} {noun}
Enero {noun}
January {noun}
Januar {m} {noun}
Pebrero {noun}
February {noun}
Februar {m} {noun}
Marso {noun}
March {noun}
März {m} {noun}
Abril {noun}
April {noun}
April {m} {noun}
Mayo {noun}
May {noun}
Mai {m} {noun}
Hunyo {noun}
June {noun}
Juni {m} {noun}
Hulyo {noun}
July {noun}
Juli {m} {noun}
Agosto {noun}
August {noun}
August {m} {noun}
Setyembre {noun}
September {noun}
September {m} {noun}
Oktubre {noun}
October {noun}
Oktober {m} {noun}
Nobyembre {noun}
November {noun}
November {m} {noun}
Disyembre {noun}
December {noun}
Dezember {m} {noun}
linggo {noun}
week {noun}
Woche {w} {noun}
Linggo {noun}
Sunday {noun}
Sonntag {m} {noun}
Lunes {noun}
Monday {noun}
Montag {m} {noun}
Martes {noun}
Tuesday {noun}
Dienstag {m} {noun}
Miyerkules {noun}
Wednesday {noun}
Mittwoch {m} {noun}
Huwebes {noun}
Thursday {noun}
Donnerstag {m} {noun}
Biyernes {noun}
Friday {noun}
Freitag {m} {noun}
Sabado {noun}
Saturday {noun}
Samstag {m} {noun}


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen